Close

23. januar 2015

Har en virksomhed et netværk?

Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, om virksomheder har et netværk. De fleste vil umiddelbart svare ja til spørgsmålet, men faktisk kan man også svare nej. Svarer man nej, så er det nok, fordi man ser medarbejdernes netværk som virksomhedens netværk. Altså at virksomheden ikke som sådan har et netværk, men at er virksomhedens netværk reelt er de ansattes netværk.

Det kommer meget an på hvilken branche man er i, og om de ydelser man sælger er orienterede mod B2C- eller B2B-markedet, hvor netværket er stærkest, tror jeg. Tak et B2C eksempel, der er meget oppe i tiden: Teleselskaber. Man ringer jo ikke som privatperson til teleselskabet 3 og beder om at tale med en specifik person. Man tager til takke med en mere eller mindre anonym person i kundeservice. Er man derimod en større virksomhed, har man nok en navngiven Key Account Manager hos 3, som man altid kan tage kontakt til. Men flytter denne Key Account Manager fra 3 til TDC, så vil denne person nok på et eller andet tidspunkt forsøge at få flyttet kundeforholdet fra 3 til TDC. Spørgsmålet trænger sig således på igen; hvor ligger netværket: hos den ansatte eller virksomheden?

Hvorfor så denne snak om virksomheders netværk vs. personers netværk? Jo, det handler om, at netværkstankegangen de senere år er blevet mere synlig qua vores brug af LinkedIn. Og alle os, der handler med salg, vi ved, at netværket har en kæmpe betydning: både for os selv, men også for den virksomhed, som man på et givent tidspunkt repræsenterer.

Hvad kan man så gøre for at sikre virksomhedens netværk bedst muligt? Når en virksomhed har en virksomhedsprofil på LinkedIn er der mulighed for at dele statusopdateringer med netværket via profilen. Hvis virksomheder har fokus på at skaffe følgere til virksomhedsprofilen, så vil det betyde at flere og flere vil få information direkte fra virksomheden og ikke via medarbejdernes videredeling af samme information. Det vil skabe noget opmærksomhed og også “top of mind” hos personerne i virksomhedens netværk og være med til at sikre, at kunder ikke nødvendigvis flytter med, når f.eks. en sælger skifter job. Derved begynder virksomheden at opbygge et netværk, der ikker direkte knyttet til personer.