Skip links

Boomerang- og netværksrekruttering på LinkedIn 2022

Ifølge Danmarks Statistik er den aktuelle ledighed på 70.900 personer. Det svarer til en ledighedprocent på 2,5%, hvilket er det laveste siden september 2008.

Det faktum, at der er stor efterspørgsel på arbejdskraft, stiller øget krav til virksomhederne, når de skal rekruttere, for det er svært at rekruttere i et marked med en så lav ledighedsprocent.

Nogle virksomheder er opmærksomme på dette og har iværksat forskellige tiltag for at dæmme op for rekrutteringsudfordringer, mens andre kæmper med at finde dygtige, kvalificerede medarbejdere.
En nedfældet LinkedIn-strategi med et afsnit omkring employer branding på LinkedIn kan understøtte virksomhedens rekrutteringsindsatser. Strategien bør klart og tydeligt beskrive, hvordan employer branding skal tage sig ud for virksomheden på LinkedIn. Nogle af de elementer strategien bør indeholde ift. employer branding er beskrevet herunder.

Netværksrekruttering
Medarbejdernes netværk er også virksomhedens netværk om end et proxy-netværk. Der er stor sandsynlighed for, at en kommende medarbejder sidder i medarbejdernes netværk. Netværksrekruttering er ikke kun utrolig effektivt; det er også billigt for virksomheden, da det måske sparrer virksomheden for at skulle koble et rekrutteringsbureau på opgaven. Så virksomheder bør klæde medarbejderne på til at hjælpe med deling af jobopslag.

Boomerangrekruttering
Jeg mødte første gang konceptet boomerangrekruttering til et kundemøde for en del år siden. I princippet betyder det, at man genansætter en tidligere medarbejder i virksomheden. Jeg mener dog, at begrebet kan udvides til også at gælde kolleger fra andre steder man har været ansat. Altså at man bliver kolleger igen, men et nyt sted. Boomerangrekruttering er oplagt at tænke ind som en del af netværksrekruttering.

Lær af de store – lær af LEGO
En af de virksomheder, der arbejder indgående med employer branding på LinkedIn, er LEGO. LEGO har fx en “Lego alumni” gruppe på LinkedIn, hvor kun tidligere og nuværende ansatte lukkes ind. Det giver mulighed for boomerang-rekruttering.

Få en “Arbejdslivsside”
Jobopslag kan udmærket deles fra en virksomhedsprofil, hvorefter kan medarbejderne kan dele jobopslaget derfra. Jobbet kan også slås op i LinkedIns jobunivers. Der er dog også mulighed for, mod gebyr, at få en arbejdslivsside for virksomheder på LinkedIn. På en arbejdslivsside kan virksomheden virkelig dyrke employer branding og bl.a. lægge videoer op af medarbejdere og dagligdagen for at give potentielle medarbejdere indblik i hverdagen i virksomheden. Man skal dog være en virksomhed af en vis størrelse, før det giver mening at betale for en arbejdslivsside. Se fx ALDIs arbejdslivsside her.

Så selv i tider med lav ledighed er der aktuelle tiltag og tiltag, der gør noget på længere sigt, som kan sættes i værk for at understøtte virksomhedens rekruttering på LinkedIn. Også tiltag som kan skrives ind i en LinkedIn-strategi under overskriften employer branding. Husk strategien bør indeholde klare opfølgningspunkter (KPI’er) samt en beskrivelse af, hvordan strategien implementeres i virksomheden inkl. i medarbejdernes daglige arbejde.