Skip links

LinkedIn

Social selling og LinkedIn

LinkedIn har udviklet sig fra at være en CV-database til at være stedet, hvor man netværker professionelt. Det er på

Personlig branding

Personlig branding er et centralt begreb indenfor social selling. Personlig branding handler om at vise sit netværk og netværkets netværk,

Hvad er social selling?

Social selling er ikke nyt. Vi har i mange år solgt til netværket i en social kontekst, bl.a. på messer/konferencer

LinkedIn Historier

Ethvert socialt medie med respekt for sig selv tilbyder i dag Stories og således nu også LinkedIn. LinkedIn har for

LinkedIn og onlinestatus

LinkedIn har for nylig tilføjet en funktion, der hedder “onlinestatus”. Denne funktion betyder, at andre kan se, om du er