Skip links

LinkedIn og onlinestatus

LinkedIn har for nylig tilføjet en funktion, der hedder “onlinestatus”. Denne funktion betyder, at andre kan se, om du er online, dvs. om du har LinkedIn åben i et browservindue eller er på LinkedIn via din mobil.

Funktionen er slået til som udgangspunkt. Så også selv om du ikke ønsker at vise andre, at du er online (f.eks. din chef eller medarbejdere), så vil du stå som “Online”, indtil du selv aktivt går ind og slår det fra. Du slår det fra under “Indstillinger og privatliv” via fanebladet “Privatliv. Det ser sådan her ud:

Det er altså op til dig at beslutte, om dine forbindelser skal kunne se, at du er online. Der kan være fordele og ulemper ved begge muligheder alt efter, hvad du bruger LinkedIn til. Er du f.eks. jobsøgende vil det være godt at have “Onlinestatus” sat til “Ja”. Men er du i job, er det ikke sikkert, at du ønsker at vise, når og hvornår du er på LinkedIn. Der er i øvrigt også mulighed for at skjule onlinestatus for specifikke personer. Det gøres ved at tilføje disse personer under “Skjul din onlinestatus fra bestemte personer”.

Ud over din aktuelle status, så kan andre brugere også se i meddelelsesvinduet, hvis de har haft dialog med dig, hvornår du senest har været aktiv på LinkedIn. I meddelelsesvinduet ses status nemlig som “Aktiv i øjeblikket”, “Mobil, 6d siden” etc. alt efter, hvornår du sidst har været på LinkedIn. Disse statusmeddelelser ses dog kun, hvis du viser din onlinestatus.

LinkedIn har indført denne funktion for at sætte mere fokus på meddelelser og for at få indført et element af øjeblikkelighed i kommunikationen brugerne imellem. Hvorvidt brugerne vil tage det til sig og lade onlinestatus stå til “Ja” er svært at vide. Men det faktum, at onlinestatus er slået til som udgangspunkt, gør, at mange får en fornemmelse for, hvordan det virker. Den enkelte bruger bør dog gøre op med sig selv, om han/hun ønsker at vise online status.